Menü Bezárás
Slider

 

Általános Szerződési Feltételek
2020

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – K. Farkas Dóra egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a pszichologus.mrazkata. honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (online tanfolyam és blogbejegyzések) és ezekhez tartozó személyes szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás)– a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozzák.

1. Szolgáltató:
Név: K. Farkas Dóra egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Csipke u. 4/a
Adószám: 65794311-1-36
Egészségügyi működési nyilvántartási szám: 1992
Email cím: k.farkas.dora@gmail.com
Telefonszám: 06707728164

2. Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató személyes és online pszichológiai tanácsadást nyújt az Ügyfélnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez. A Szolgáltatás célja az Ügyfél mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése.

3. A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót személyes illetve online pszichológiai konzultáció tartásával illetve igény szerint online tanfolyamok tartására.
A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója K. Farkas Dóra alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, egyéni vállalkozó.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik a pszichológiai tanácsadással, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, pszichológiai tanácsadás és coaching) nyújtására vonatkoznak.

4. A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között a Megrendelő által a kfarkasdora weboldalon található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a kapcsolatfelvételre megadott telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétellel jön létre.
A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett kéréseket, kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Az elfogadott kérések elektronikus levélben (emailben) illetve szóbeli megállapodás (telefonos kapcsolatfelvétel esetén) kerülnek visszaigazolásra.

6. A felek kapcsolattartása
A sikeres kapcsolatfelvételt követően a konzultáció pontos helyszínről és annak időpontja elektronikus levélben, illetve telefonbeszélgetés során pontosításra kerül. Ezt követően a konzultációk az első alkalommal leegyeztetett időpontban, hosszban és időpontokban folynak tovább.

7. A konzultációs folyamat hossza
Az első alkalmat követően a pszichológus a felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit később szükség esetén közösen tudnak módosítani az igényeknek megfelelően.

8. A konzultáció helyszíne és időpontja
A konzultációk során a kliens a pszichológus által a tájékoztatás szerint megadott helyszínen dolgozik együtt, a konzultációk időpontjáról pedig minden egyes alkalommal megállapodnak egymással.

9. Lemondási feltételek A kliens konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze a pszichológusánál. Az elmaradt konzultáció lehetőség és igény szerint pótolható, a konzultációt végző pszichológussal való egyeztetés alapján. A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni a konzultáció díját a következő alkalommal. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a baleset, vagy váratlan betegség.

10. A részvételi díj
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az előzetesen közösen egyeztetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és átutalással vagy személyesen, a konzultációk során kerül kiegyenlítésre.

12. Kártérítési felelősség
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.kfarkasdora.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 20 000 Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezhető.

14. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.